Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karay bilgelerine göre (Avrupalı) Karayların kökeni

Avrupa'da yaşayan Rabinik ve Karay Musevilerinin tamamı Avraam'ın (İbrahim), Yitshak'ın (İshak) ve Yaakov'un (Yakup) torunlarıdırlar. 
Yehuda kabilesi, Binyamin kabilesi ve yarı-kabile Menaşe soyundandırlar.

Diğer tüm Yahudiler yani Asur'un kralları tarafından sürülüp Yehuda Krallığı'ndan ayrılıp türlü ülkelere yerleşen diğer dokuz kabile ve yarı-kabile Efraim'in dini ve inancı Karaylar ile aynıdır.

Zeher Çadikim'in Kitabı - Bölüm 3 - Haham Mordekai ben Yosef Sultanski

 

Müslümanlar bizi Çufut (Yahudi) diye çağırarak bizi aşağıladıklarını düşünüyorlar ancak bu bizim için bir hakaret değil.
Tam aksine biz bu isim ile gurur duyuyoruz.
Çünkü bu isim bizim Yehuda kabilesine mensup olduğumuz anlamına gelir ve bu bizi onurlandırır.
 
Zeher Çadikim'in Kitabı - Bölüm 31 - Haham Mordekai ben Yosef Sultanski
 
 
Karay alimleri, tüm politik bağımsızlığını kaybetmiş, başka birilerinin topraklarında yaşayan ve kendi atalarının dilini (İbranice) bile konuşmayı bırakmış bir topluluğun en iyi temsilcileridir.
 
Karayların, Hazarlar isimli Hazar Denizi'nin ve Volga nehrinin aşağısına beşinci yüzyılda yerleşmiş ve Kırım'ı yönetmiş bir halktan geldiklerine yönelik iddia bilimsel olarak temelsiz görülür.
 
Bu hipotezin savunucuları, (Avrupalı) Karayların Semitik değil de Türki kökenden olduğunu ispatlamak için çabalıyorlar ve böylece de Karayların görünüşleri ve Rabinik Yahudilerin görünüşlerinin uyuşmamasını açıklamaya çalışıyorlar.
 
Karayların Semitik kökenli olduğunu kanıtlayan bir durum da var.
Bu günlerde bile hala Aaron'un (Harun) torunlarından olan Leviler ve Kohenler yani sadece antik İsraillilerin soyundan gelenlerin arasında olabilecek kişiler Karaylar'ın arasında bulunabilir.
 
Karaylar arasında Hazarlar hakkında bir efsane veya gelenek olmaması Karayların, Hazarlar'dan gelmediği hakkında güçlü bir kanıttır.
 
Bir milletin çok güçlü olmasına ve Bizans İmparatorları tarafından bile saygı görmesine rağmen kendi öz atalarını unuttuğuna inanmak imkansızdır.
Bir milletin tamamının yaşadıkları yeri aslında atalarının yönettiğini unutmasının bir imkanı yoktur.
 
Kırım Karaylarını Hazarlar'dan geliyor olarak tanımlamak fazlaca eksantrik bir hipotezdir.
 
Bundan altmış veya yetmiş yıl önce (Kırımlı) Karayların görünüşleri Tatarlar'dan çok farklı değildi ve sadece fenotipleri onların farklı bir etnik kökenden olduklarını belli ediyordu.
 
Günümüzde ise (Kırımlı) Karaylar, Tatar dili yerine Rusça konuşmaya başladıkları için özellikle Kırım dışındaki genç nesil Tatar dilini anlayamaz. Kırım'ın içinde bile Tatar dili sadece fakir ve medeniyetsiz Karay aileleri tarafından konuşulur.
 
Karaylar hakkında genel notlar - Ribbi Eliyahu ben Eliyahu Kazas (Ilya Ilyiç Kazas)
 
Ribbi Eliyahu ben Eliyahu Kazas ünlü bir Karay yaygınlaştırıcı, üretici, öğretmen ve şairdi Kazas iyi bir eğitim almıştı, 4ü antik olmak üzer 11 dil biliyordu.
Yaşar Luck'un gözetimi altında Karay dini okulundan mezun oldu.
St. Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi'nden mezun olup Kandidat ünvanını kazandı.
Akademik eğitime sahip ilk Karaydır.
 
 
Sizi şu konuda bilgilendirmeyi isterim ki; kökenleri İsrail milletine dayanan topluluğumuz kendini Kara, Karay, Bene Mikra, Karayim veya Karayit olarak çağırır.
 
Şu an Büyük Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan ülkede 20 yüzyıldır yaşadık.
 
St. Petersburg Karayları'ndan Falaşalar'e gönderilen bir mektup
 
İmzalar:

Topluluğun gabayı Nissan ben David Kokizov
David ben Beraha Mangubi
Yakov ben Benyamin Duvan
Sabatai ben Beraha Mangubi
Samuil ben Mo
şe Şapşal
Mo
şe ben Beraha Mangubi
Yosif ben Yitshak Eraka

 

Karaylar, ataları Avraam (İbrahim), Yitshak (İshak) ve Yakov (Yakup)'un direkt olarak nesillerinden gelirler.

Karay çocukları için temel eğitim amaçlı Tanrı'nın yasaları ve Karaizm'in kısa tarihi KISA İLMİHAL - AÇIKLAMALAR - Yakov Borisoviç Şamaş

 

Şunu bilmelisiniz ki bizler Derbent ve Macalis'de bulunan notlarda yazdığı gibi Kırım'ın sakinleri, Benyamin, Levi ve Yehuda kabilelerinin üyeleri, Kudüs'ten gelen gurbetçiler ve Şomron Savaşı'ndaki kardeşlerine yardım etmek için kendi kasabalarını terk eden halkız.

Abraham Firkoviç'dan Hamadan Karay Topluluğu'na mektup - 1851

 

Biz Karaylar, atamız İbrahim ve İsrail milletinin soyundan geliyoruz ve Musa'nın kanunlarını uyguluyoruz.

İlmihal Kitabı - Karay inancının temelleri - Yakov Duvan